rate of fire

rate of fire
The number of rounds fired per weapon per minute. The term is applicable to guns, cannons, and rockets.

Aviation dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Rate of fire — is the frequency at which a specific weapon can fire or launch its projectiles. It is usually measured in rounds per minute (RPM or round/min), or per second (RPS or round/s). Contents 1 Overview 2 Measurement 2.1 Cyclic rate …   Wikipedia

  • rate of fire — greitašauda statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmenų (sviedinių, minų, kulkų ir kt.), kuriuos galima iššauti iš ginklo per minutę, skaičius; viena iš pagrindinių ginklo taktinių techninių charakteristikų, lemiančių jo galią ir šaudymo… …   Artilerijos terminų žodynas

  • rate of fire — šaudymo režimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Didžiausias leistinas šūvių skaičius per tam tikrą šaudymo laiką negadinant pabūklo, nemažinant taiklumo ir greitašaudos. atitikmenys: angl. rate of fire rus. pежим огня …   Artilerijos terminų žodynas

  • rate of fire — šaudymo sparta statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Automatinio ginklo techninė greitašauda. atitikmenys: angl. rate of fire rus. темп стрельбы …   Artilerijos terminų žodynas

  • rate of fire — šaudymo sparta statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laiko tarpas tarp dviejų pabūklo šūvių, baterijos (būrio) salvių, leidžiamų pagal šią komandą; šūvių (salvių) skaičius per laiko vienetą. Šaudymo sparta nustatoma atsižvelgiant į taikinio pobūdį …   Artilerijos terminų žodynas

  • rate of fire — gaisringumas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Požymis, rodantis gaisro kilimo tikimybę. atitikmenys: angl. rate of fire vok. Feuersbrunst, f rus. горимость, f; количество пожаров, n …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • rate of fire — greitašauda statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šūvių, iššautų iš ginklo per minutę, skaičius. atitikmenys: angl. rate of fire pranc. cadence de tir …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • rate of fire — number of bullets that a weapon can fire during a given time period (usually per minute) …   English contemporary dictionary

  • rate of fire — The number of rounds fired per weapon per minute …   Military dictionary

  • cyclic rate of fire — techninė greitašauda statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Didžiausia techniškai įmanoma greitašauda. Techninę greitašaudą lemia laikas tarp dviejų šūvių (užtaisymo ir vieno iššovimo laikas). Kai kalbama apie automatinį ginklą, turima galvoje… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”